TOP 10

Nuru Afrika (NA)

vizyon: Vizyon Nuru Afrika a se pote nonm Nwa / Afriken an soti nan fènwa a ki ap bouche lide li, lavi li ak byennèt li.

Objektif: Nuru Afrika te mete tèt li objektif yo nan:

  • Kase chenn yo ki anpeche devlopman imen Nwa / Afriken ;
  • Gratis nonm Nwa / Afriken ideyoloji, Estereyotip ak Estereyotip ki, tankou yon kokiy, fèmen li;
  • Envesti nan moun Nwa / Afriken pou devlopman konplè nan Lafrik
  • Ankouraje inisyativ ki fè pati Renouvèlman Afriken an;
  • Kreye mekanism rekonekte ak klere nan pase nan Afrik;
  • Reyekri bèl istwa Lafrik ki baze sou vrè referans li yo;
  • Revalorize gid yo Afriken ;
  • Kite yon eritaj nan grandè nan jenerasyon Afriken nan lavni;
  • Pou asire w ke Ras Nwa a enfliyanse lòt ras yo nan mond lan.

Motivasyon: Nuru Afrik se yon espas ki adrese ak pataje tèm yo ki dissiper tout zòn yo gri nan mach la nan direksyon pou Grandè a nan Lafrik di.

Slogan: Nuru Afrika se Afrik Lumière.