ANIOTO CLUB: ki sa ki Anioto Club? Anioto vle yon Club pote ansanm tout Nwa / Afriken ki konsène ak istwa yo, prezan yo ak avni yo.

- Anioto validman vle amelyore eritaj syantifik ak kiltirèl moun nwa / Afriken;
- Anioto la pou trase sou eritaj kiltirèl pèp Nwa / Afriken an;
- Anioto ale nan kè a nan reyalizasyon yo nan ki Nwa a / pèp Afriken yo se otè a;
- Anioto ba ou opòtinite pou yo dekouvri envansyon yo te fè pa moun nwa / Afriken nan tout listwa;
- Anioto baze sou valè kiltirèl pèp Nwa / Afriken an, izolman konplè pèp Nwa / Afriken yo epi pran ou nan yon momantòm nan envantè konpare ak linivè Nwa / Afriken an.

REMAK: si ou gen yon lide, yon opinyon, yon sijesyon, yon kontribisyon, yon temwayaj, yon videyo, yon envansyon, yon sijè, yon konsèy; Ect. Pa ezite kontakte nou nan aniotoladykongo@gmail.com oswa admi @kongolisolo.co.

Chè nwa / Afriken frè ak sè, pa gen tan pèdi, rantre nan Anioto Club, ou pap janm wont!